Cải cách hành chính

Mức độ hài lòng với dịch vụ tư pháp cấp sở tụt hạng ​

SGGPO
Về kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức năm 2019 đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tư pháp cấp sở, kết quả chỉ số hài lòng chung đối với 2 dịch vụ công là lý lịch tư pháp và trợ giúp pháp lý đạt 83,99% (chỉ số hài lòng chung cả nước là 84,45%). Kết quả này xếp thứ 5 trong 6 sở thuộc diện đo lường.

 

Toàn cảnh toạ đàm

Toàn cảnh toạ đàm

Ngày 2-10, tại cuộc Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về chỉ số cải cách hành chính (CCHC), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Quý cho biết, tổng số điểm Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2019 là 90.12/100 điểm - xếp thứ 3/17 bộ. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Bộ Tư pháp duy trì nhóm 3 bộ dẫn đầu về Chỉ số CCHC cấp bộ.

Về kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức năm 2019 đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tư pháp cấp sở, kết quả chỉ số hài lòng chung đối với 2 dịch vụ công là lý lịch tư pháp và trợ giúp pháp lý đạt 83,99% (chỉ số hài lòng chung cả nước là 84,45%). Kết quả này xếp thứ 5 trong 6 sở thuộc diện đo lường (cao nhất là lĩnh vực giao thông vận tải 88,45%, thấp nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường 79,06%). Trước đó, năm 2018, chỉ số hài lòng đối với 2 dịch vụ công lý lịch tư pháp và trợ giúp pháp lý là 83,08%, xếp thứ 3 trong 6 Sở thuộc diện đo lường.

Tập trung thảo luận về giải pháp thực hiện hiệu quả công tác CCHC cũng như nâng cao chỉ số hài lòng đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Cải cách thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan lưu ý, việc đầu tiên phải thực hiện chính là xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Bởi theo Nghị quyết 01/2020, tối thiểu 80% hồ sơ công việc (đối với cấp Bộ) xử lý trên môi trường điện tử (trừ hồ sơ mật) và phải thực hiện việc gửi, nhận văn bản 4 cấp chính quyền trước ngày 30-6-2020 đồng thời tích hợp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của từng bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, để đạt hiệu quả cao trong CCHC, Bộ Tư pháp mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành có liên quan.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ quán triệt, thực hiện nghiêm kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2019; tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch CCHC năm 2020 của Bộ; tập trung hoàn thành, đảm bảo tiến độ và chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, trong đó tập trung vào những TTHC có đối tượng chịu sự tác động lớn, những lĩnh vực có nhiều phản ánh, bất cập trong quá trình thực hiện. 

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục