Infographic / Longform

Mùa Hè đi nhặt rác

Mùa Hè đi nhặt rác ảnh 1
Mùa Hè đi nhặt rác ảnh 2
Mùa Hè đi nhặt rác ảnh 3
Mùa Hè đi nhặt rác ảnh 4
Mùa Hè đi nhặt rác ảnh 5
Mùa Hè đi nhặt rác ảnh 6
Mùa Hè đi nhặt rác ảnh 7
Mùa Hè đi nhặt rác ảnh 8
Mùa Hè đi nhặt rác ảnh 9
Mùa Hè đi nhặt rác ảnh 10
Mùa Hè đi nhặt rác ảnh 11
Mùa Hè đi nhặt rác ảnh 12
Mùa Hè đi nhặt rác ảnh 13
Mùa Hè đi nhặt rác ảnh 14

NÔNG NGÂN - Đồ họa: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục