Thuốc

Mua 30 triệu liều vaccine AZD1222 do AstraZeneca sản xuất

SGGP
Ngày 19-6, Chính phủ ban hành Nghị quyết 61/NQ-CP về mua vaccine Covid-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần VaccineViệt Nam (VNVC).

Vaccine phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất đang được tiêm chủng tại Việt Nam

Vaccine phòng Covid-19 do AstraZeneca sản xuất đang được tiêm chủng tại Việt Nam

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua vaccine AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của VNVC với 3 điều kiện. 

Thứ nhất, chấp nhận mua 30 triệu liều vaccine AZD1222 của VNVC đã mua của AstraZeneca (bao gồm cả số lượng vaccine mà Bộ Y tế đã nhận để tiêm chủng trước khi ký hợp đồng mua vaccine của công ty VNVC). 

Thứ hai, chấp nhận giá mua vaccine theo nguyên tắc phi lợi nhuận như báo cáo của Bộ Y tế về kết quả đã đàm phán với công ty. Trong đó, giá mua vaccine là giá tạm tính, trường hợp AstraZeneca giảm giá bán cho VNVC thì công ty phải giảm giá tương ứng cho Bộ Y tế; trường hợp AstraZeneca tăng giá bán cho VNVC thì Bộ Y tế chỉ thanh toán cho VNVC theo giá đã đàm phán, ký hợp đồng. Thanh toán chi phí vận chuyển vaccine về Việt Nam theo hóa đơn, chứng từ thực tế do AstraZeneca cung cấp cho VNVC theo các điều khoản trong hợp đồng giữa AstraZeneca và VNVC. Thanh toán các khoản phí bảo lãnh tạm ứng, bảo đảm hợp đồng theo số tiền VNVC phải thanh toán thực tế cho ngân hàng. 

Thứ ba, chấp nhận các nội dung: điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vaccine hoặc việc sử dụng vaccine cho AstraZeneca và VNVC; VNVC có thể giao hàng không đúng tiến độ.

Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm về đơn giá, số lượng trên cơ sở kết quả đã đàm phán với VNVC.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục