Infographic / Longform

Một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong 6 tháng đầu năm 2020

Một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong 6 tháng đầu năm 2020 ảnh 1
Một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong 6 tháng đầu năm 2020 ảnh 2
Một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong 6 tháng đầu năm 2020 ảnh 3
Một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong 6 tháng đầu năm 2020 ảnh 4
Một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong 6 tháng đầu năm 2020 ảnh 5
Một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong 6 tháng đầu năm 2020 ảnh 6

TRUNG THU - Đồ họa: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục