Sáng tác

Một mình một dáng, Pisa

SGGP
Một mình một dáng, Pisa
kỳ quan thì cũng người ta, khác nào?

Một mình một dáng, Pisa

nghiêng là duyên, thẳng có sao?
đã thương, trời đất lộn nhào vẫn thương

Kiếp người lóa nắng trắng sương
tử sinh hun hút đoạn trường giá băng
yêu là tự mất thăng bằng
là dan díu cái vĩnh hằng chung chiêng

                                                 (Mùa dịch Covid-19, nhớ Italy)

CAO XUÂN SƠN

Tin cùng chuyên mục