Ngân hàng - Chứng khoán

Moody’s tiếp tục duy trì định hạng của BIDV ở mức cao, triển vọng tích cực

Mới đây, tổ chức định hạng tín nhiệm Moody’s đã hoàn thành việc rà soát định hạng tín nhiệm định kỳ cho BIDV. Theo bản đánh giá của Moody’s, các định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành của BIDV được tiếp tục duy trì ở mức ngang trần quốc gia và thuộc nhóm các ngân hàng có định hạng tín nhiệm cao nhất tại thị trường Việt Nam.

BIDV thuộc nhóm các ngân hàng có định hạng tín nhiệm cao nhất tại thị trường Việt Nam

BIDV thuộc nhóm các ngân hàng có định hạng tín nhiệm cao nhất tại thị trường Việt Nam

Moody’s đánh giá BIDV có những cải thiện về chất lượng tài sản thông qua việc xử lý các tài sản có vấn đề và tăng tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro trong những năm gần đây. Khả năng huy động và thanh khoản là điểm mạnh của ngân hàng với hệ thống mạng lưới rộng lớn và quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam.

Chi tiết định hạng như sau: 

• Định hạng tiền gửi dài hạn: Ba3 

• Định hạng nhà phát hành dài hạn: Ba3

• Triển vọng: Tích cực

Năm 2021 là năm thứ 16 liên tiếp BIDV mời Moody’s thực hiện định hạng tín nhiệm và BIDV cũng là ngân hàng Việt Nam đi tiên phong trong lĩnh vực này. Việc mời tổ chức quốc tế có uy tín thực hiện định hạng tín nhiệm quốc tế cho BIDV đã góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của BIDV. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Moody’s: vui lòng truy cập website http://www.moodys.com

BIDV: hotline 19009247 hoặc Ban Định chế Tài chính +84 24 22205544

số máy lẻ 6837 để biết thêm chi tiết.

LÊ ANH

Tin cùng chuyên mục