Bút Sài Gòn

Mỗi người một chút

SGGP
- Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều đám cưới hay tiệc mừng đã phải hoãn. Nơi nào đô thị càng đông dân thì chuyện hoãn này càng nhiều. Phải lâm vô thế khó chẳng đặng đừng nhưng đa phần các gia đình có việc hỷ lẳng lặng thu xếp chớ không than phiền.

- Lúc bình thường thì đâu nói làm chi nhưng lúc có rủi ro chung thì phải tự giảm các nhu cầu không cấp thiết lại. Đảm bảo an toàn cho cộng đồng, gia đình và cá nhân nào cũng hưởng lợi. Không chỉ cưới mà ngay cả các đám tang cũng được tổ chức cho phù hợp tình hình. Nhà có việc tang chủ động thông báo cho thân bằng quyến thuộc để viếng gọn nhẹ, cùng phòng dịch.

- Cơ quan chuyên môn cũng khẳng định, cái đáng lo nhất hiện giờ không phải là phát hiện nhiều người mắc, vì truy xét càng nhanh thì số ca phát sinh sẽ tăng tương ứng. Điều đáng lo nhất là ý thức của cư dân. Chỉ cần một vài người xé rào không tuân thủ quy định là gây ra bối rối tùm lum liền.

- Chính quyền cũng đã nhìn đủ khía cạnh để cố gắng giữ cho nhịp sống ở mức ít xáo trộn nhất có thể, nhưng lúc cần thiết thì phải quyết đoán dập dịch. Khi nào có nhiều vaccine hơn, đa số người dân được chích thì sẽ có miễn dịch cộng đồng. Từ giờ tới lúc đó có muốn cũng không nhanh được. Giữ cho cái chung cũng là giữ cho mình, mỗi người cùng góp tay một chút.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục