Kinh tế

Mỗi năm, người lao động gửi về Việt Nam 10 tỷ USD

SGGPO
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương cho biết, 10 năm qua, cả nước đã đưa được 1 triệu người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bình quân mỗi năm người lao động gửi về lượng kiều hối lên đến 10 tỷ USD.
Mỗi năm, người lao động gửi về Việt Nam 10 tỷ USD ảnh 1 Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư sáng 25-8

Ngày 25-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 8-5-2012 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”. 

Chỉ thị 16 nhấn mạnh mục tiêu đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập, phân công lại lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng nguồn thu ngoại tệ và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Mỗi năm, người lao động gửi về Việt Nam 10 tỷ USD ảnh 2 Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An cho biết, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 16, hệ thống luật pháp, chính sách về đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã được sửa đổi, bổ sung, cơ bản phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, cũng như chủ trương hội nhập quốc tế của nước ta. Công tác đào tạo nghề, dạy ngoại ngữ, giáo dục pháp luật, phong tục, tập quán của nước tiếp nhận, định hướng cho người lao động và chuyên gia ngày càng được chú trọng. 

Quy mô tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng nhanh qua các năm. Đến năm 2022 có 451 tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ này, cao hơn 2 lần so với thời điểm ban hành chỉ thị. Thị trường tiếp nhận lao động nước ngoài ngày càng mở rộng và phát triển, từ 9 thị trường vào năm 2013 đã mở rộng ra 25 thị trường. Trong vòng 10 năm đã được hơn 1 triệu lượt người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài, tăng gần 40% so với bình quân giai đoạn trước khi ban hành chỉ thị, tạo việc làm cho khoảng từ 7-10% lực lượng lao động tăng thêm hàng năm. Thu nhập người lao động làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định, bình quân 200 triệu đồng người/năm, cao hơn nhiều so với làm việc trong nước. Bình quân mỗi năm người lao động và chuyên gia gửi về nước khoảng 10 tỷ USD, tăng 5 lần so với giai đoạn trước khi ban hành chỉ thị, không chỉ giúp xóa đói giảm nghèo mà còn có tích lũy, đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp vào nguồn ngoại tệ của đất nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Mỗi năm, người lao động gửi về Việt Nam 10 tỷ USD ảnh 3 Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị

Mặc dù vậy, thời gian qua vẫn còn những mặt tồn tại, công tác đánh giá chất lượng đào tạo nghề, dạy ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động chưa chặt chẽ, tỷ lệ lao động có tay nghề còn thấp, số lượng chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài chưa nhiều. Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung cho rằng, cần phải nhìn nhận khách quan cái được và cái chưa được sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 16, trên sơ sở đó rút kinh nghiệm, điều chỉnh trong thời gian tới. 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, về chủ trương, việc đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài là xu hướng tất yếu. Trong giai đoạn tới cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, tăng cường đàm phán với các quốc gia, chú ý đến cung - cầu lao động, quan tâm đến việc làm cho lao động ngoài nước trở về, xây dựng thị trường lao động linh hoạt, hiện đại và bền vững…

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục