Tự giới thiệu

Mở thẻ tín dụng trực tuyến, chưa đến 30 phút

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa công bố là ngân hàng đầu tiên ứng dụng thành công Big Data & AI để mang đến trải nghiệm mở thẻ tín dụng hoàn toàn trực tuyến với thời gian duyệt cấp thẻ chưa đến 30 phút.

Mở thẻ tín dụng trực tuyến, chưa đến 30 phút

Quy trình này được VIB áp dụng thành công cho Online Plus, là dòng thẻ tín dụng chuyên dụng cho mua sắm trực tuyến với tính năng hoàn tiền đến 6% cho giao dịch online và miễn phí bảo hiểm giao dịch gian lận thẻ lên đến 105 triệu đồng/năm. Link hướng dẫn đăng ký trên: https://www.youtube.com/watch?v=pcaCSAiCT7Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2msx8k167LmswbL_f3oCccbPwinTNB454O76Cqph4MBPft2BA4J1T_hdo

D.K

Tin cùng chuyên mục