Chính trị

Mở rộng dân chủ, khắc phục tình trạng hành chính hóa hoạt động Quốc hội

SGGPO
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi mở: “Nguyên tắc mở rộng dân chủ được quán triệt như thế nào? Ví dụ như dự thảo nội quy quy định đại biểu Quốc hội (ĐBQH) không được chất vấn quá 2 lần có hợp lý không, trong khi chúng ta đang  muốn có một Quốc hội tranh luận"... 

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga khẳng định sự cần thiết sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga khẳng định sự cần thiết sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội

Dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận tại phiên họp sáng  nay 12-5.

Qua thẩm tra sơ bộ dự thảo nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội. Nội dung của dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp. Việc trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua dự thảo nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5) là đáp ứng yêu cầu, sớm hơn so với tiến độ quy định tại đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Kế hoạch số 81 của UBTVQH.

Mở rộng dân chủ, khắc phục tình trạng hành chính hóa hoạt động Quốc hội ảnh 1 Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ dự thảo nghị quyết
Cơ quan thẩm tra cũng tán thành với mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo nghị quyết; đồng thời đề nghị bổ sung và nhấn mạnh việc ban hành Nội quy kỳ họp (sửa đổi) lần này phải bảo đảm tăng cường tính dân chủ, pháp quyền, tính chủ động trong hoạt động của Quốc hội, tăng cường tính tranh luận; phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo của đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; bảo đảm các quy trình, thủ tục làm việc của Quốc hội tại kỳ họp được xây dựng khoa học, chặt chẽ, logic, sát thực tiễn, khả thi, có tính chuyên nghiệp cao. Việc sửa đổi cũng nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp; đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó, gần gũi với nhân dân.

Liên quan đến một số nội dung cụ thể còn ý kiến khác nhau, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với việc giữ quy định hiện hành về thời gian phát biểu tối đa của ĐBQH tại phiên họp toàn thể của Quốc hội là không quá 7 phút nhằm tạo điều kiện cho ĐBQH chủ động trong việc chuẩn bị nội dung phát biểu, có đủ thời gian để phân tích, trình bày lý lẽ bảo vệ quan điểm của mình. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị sửa đổi quy định thời gian phát biểu là 5 phút để giúp mỗi phiên họp có nhiều ĐBQH được phát biểu hơn.

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với quy định trong quá trình điều hành thảo luận tại hội trường, chủ tọa có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian phát biểu của ĐBQH để bảo đảm chất lượng, hiệu quả thảo luận cũng như để có nhiều đại biểu hơn được tham gia thảo luận. Tuy nhiên, đề nghị làm rõ và quy định cụ thể các trường hợp chủ tọa có quyền quyết định kéo dài hoặc rút ngắn thời gian phát biểu (không quy định chung là “khi cần thiết” nhằm bảo đảm minh bạch, thống nhất trong quá trình thực hiện).

“Có ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị không quy định việc rút ngắn thời gian phát biểu của ĐBQH vì ảnh hưởng đến quyền của ĐBQH và việc rút ngắn thời gian phát biểu sẽ ảnh hưởng đến nội dung, chất lượng phát biểu của ĐBQH”, ông Hoàng Thanh Tùng nói thêm.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga khẳng định sự cần thiết sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội – một văn bản có ý nghĩa rất quan trọng quyết định chất lượng hoạt động Quốc hội.

“Thậm chí, về lâu dài có thể xây dựng thành luật về tổ chức kỳ họp Quốc hội”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nói. Đã có tới 6 nhiệm kỳ làm ĐBQH, bà Lê Thị Nga cho rằng không nên rút ngắn thời gian phát biểu xuống còn 5 phút, vì như thế là quá ngắn để ĐB có thể lập luận đầy đủ vấn đề cần nói.

“Trước đây, thời gian phát biểu của ĐB từng được quy định là 20 phút, hiện tại vẫn nên giữ 7 phút, nếu ĐB nào đã đăng ký mà không còn thời gian phát biểu thì gửi ý kiến cho đoàn thư ký tổng hợp”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga kiến nghị.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng đề nghị giữ thời gian phát biểu dành cho ĐBQH là 7 phút.

Mở rộng dân chủ, khắc phục tình trạng hành chính hóa hoạt động Quốc hội ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Chia sẻ quan điểm của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga về  tầm quan trọng của Nội quy kỳ họp, hướng đến việc xây dựng luật riêng về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi mở: “Nguyên tắc mở rộng dân chủ được quán triệt như thế nào? Ví dụ như dự thảo nội quy quy định ĐBQH không được chất vấn quá 2 lần có hợp lý không, trong khi chúng ta đang  muốn có một Quốc hội tranh luận. Ngược lại, làm thế nào để quyền phát biểu của ĐB không ảnh hưởng đến công tác điều hành kỳ họp”…

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục