Kinh tế

Minh bạch hóa thị trường, nâng cao tính chuyên nghiệp nhà đầu tư

SGGP
Ngày 19-9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề về các điểm mới của Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Tài chính cho biết, Nghị định 65/2022/NĐ-CP không có nghĩa là siết chặt các doanh nghiệp phát hành trái phiếu - vốn được xem là kênh huy động vốn hiệu quả của doanh nghiệp mà nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp cho nhà đầu tư, minh bạch hóa thị trường, giảm thiểu những rủi ro đối với thị trường này.

Theo đó, Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi quy định về mục đích phát hành TPDN nhằm tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành trong việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu đúng mục đích. Doanh nghiệp phải nêu cụ thể mục đích phát hành tại phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua TPDN. Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành TPDN của doanh nghiệp phải đảm bảo đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư...

LƯU THỦY

Tin cùng chuyên mục