Chính trị

Mặt trận giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

SGGP
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức hội thảo về giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018). 

Tại hội thảo, nhiều đại biểu nhấn mạnh, hiện nay việc khiếu kiện, tranh chấp đất đai, sử dụng không đúng mục đích đất đai có nguồn gốc tôn giáo, việc cấp sổ đỏ cho cơ sở thờ tự tôn giáo còn gặp khó khăn, vướng mắc.

Do đó, nhiều ý kiến cho rằng cần nghiên cứu áp dụng “cơ chế hạn điền”, “thu thuế” đối với đất đai tôn giáo; xem xét, bổ sung các quy định về việc xây dựng khu sinh thái tâm linh, tránh việc các cá nhân mượn danh tôn giáo để xin đất.

Đồng thời, cần có các quy định cụ thể hơn về việc tổ chức có thể mua và sử dụng đất. Đối với nhân sự (chức việc) trong cơ quan hành chính các cấp của tôn giáo, nhiều ý kiến cũng cho rằng chỉ cần thông báo, hoặc nếu đăng ký thì đăng ký sau khi suy cử, bầu cử, không nên đăng ký trước. 

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục