Bút Sài Gòn

Mất tiền, vỡ mộng

- Gần đây trong kinh doanh bất động sản xuất hiện một loại hình tạm gọi là “sở hữu nhà đất trên nền tảng blockchain”. Vừa là công nghệ cao, vừa là bất động sản, có phải… làm giàu không khó?

- Theo quy định của luật hiện hành ở xứ mình, kinh doanh bất động sản phải là hoạt động đầu tư vốn dẫn đến có quyền sở hữu, quyền sử dụng và chuyển nhượng nhà đất. Còn hình thức “blockchain bất động sản” thì chỉ có danh nghĩa đầu tư nhà đất, còn thực chất người bỏ vốn chỉ sở hữu đồng tiền số của nền tảng phát hành. Một tài sản nhà hoặc đất sẽ chia nhỏ ra nhiều phần, người mua sẽ nắm giữ những phần “chẻ số” này, chứ không sở hữu, chiếm hữu, định đoạt tài sản theo luật định. Rồi khi mua bán dựa trên lòng tin chứ không xác lập hợp đồng, ai sẽ đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của các bên.
- Tức là dòm sơ thì tưởng là nạc, còn thực ra chỉ là xương xẩu?
- Xương còn gặm được, chỉ sợ đó là không khí. Nếu nền tảng công nghệ được đăng ký kinh doanh ở xứ khác, người đầu tư hoặc đầu cơ ở mình sẽ đòi kiểu gì khi có tranh chấp pháp lý? 
- Đúng là khi không được pháp luật bảo chứng, sẽ gặp bộn rủi ro. Các cách làm giàu rùm beng trên nền tảng số lùm xùm thời gian qua đều là lừa đảo dạng đa cấp bằng công nghệ. Mong giàu nhanh rốt cuộc chỉ là mất tiền và vỡ mộng.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục