Quy hoạch kiến trúc

Lý giải về “Danh mục dự án nhà ở”

SGGP
Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM liên quan đến kế hoạch “Phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016-2020”. 

Về ý kiến của Sở Tư pháp TPHCM cho rằng, theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, kế hoạch phát triển nhà ở địa phương không có quy định nội dung về danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn.

Trong khi đó, kế hoạch “Phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016-2020” do UBND TPHCM ban hành (Sở Xây dựng TP tham mưu) có kèm theo Danh mục các dự án nhà ở đang triển khai thực hiện và Danh mục các dự án nhà ở dự kiến hoàn thành trong giai đoạn này, lãnh đạo Sở Xây dựng lý giải: mục đích các danh mục này là để TP xác định danh mục các dự án nhà ở đang triển khai nhằm tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực tế phát triển các dự án nhà ở của TP - là một trong những cơ sở để xây dựng chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2020 và xác định danh mục các dự án nhà ở dự kiến hoàn thành đến năm 2020 (các dự án khả thi) để đánh giá khả năng dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 so với chỉ tiêu phát triển nhà ở mà Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2025 đã đề ra.

Qua đó, xác định các nội dung cụ thể về vị trí các khu vực phát triển nhà ở, các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, các loại hình nhà ở được khuyến khích hay hạn chế phát triển, làm cơ sở cho việc xem xét chấp thuận chủ trương đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới phù hợp theo yêu cầu của kế hoạch. Đồng thời, theo dõi hỗ trợ, thúc đẩy các dự án để đảm bảo tiêu chí phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2020.

“Các danh mục dự án nhà ở này không phải là cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc công nhận chủ đầu tư đối với các dự án nhà ở mới trên địa bàn TP”, lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định.

Sở này cũng cho biết đã báo cáo và đề xuất nội dung trên với Bộ Xây dựng và Bộ Xây dựng cũng đã có công văn trả lời: khẳng định NĐ 99/2015 quy định nội dung chương trình phát triển nhà ở địa phương không có nội dung về số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở và danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn; không có nội dung về danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn.

Hơn nữa, trong thực tế đối với các dự án mới xin chủ trương thực hiện thì chưa biết nội dung của dự án để đưa vào danh mục. Việc này sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp khi xin chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư để thực hiện nhà ở trên địa bàn TP.

Do đó, Sở Xây dựng và các sở ngành đề xuất: “Các dự mục dự án nhà ở được ban hành kèm theo Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020 được UBND TPHCM phê duyệt tại Quyết định 5087/2028 không phải là cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc công nhận chủ đầu tư đối với các dự án nhà ở mới trên địa bàn TP” là phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế triển khai các dự án nhà ở trên địa bàn TP. 

BÌNH KHÔI

Tin cùng chuyên mục