Giao thông - Đô thị

Lùi thời gian hoàn thành dự án metro Bến Thành – Suối Tiên vào cuối năm 2023 ​

SGGPO
Có thời gian thực hiện dự án từ 2007 - 2021, song dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên đến nay mới thực hiện đạt 90,6%; dự kiến điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công vào cuối năm 2023.

Tin liên quan

Metro Bến Thành - Suối Tiên đoạn qua đường Điện Biên Phủ. Ảnh: CAO THĂNG

Metro Bến Thành - Suối Tiên đoạn qua đường Điện Biên Phủ. Ảnh: CAO THĂNG

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, dự án này bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Bên cạnh đó, công tác thẩm định, đàm phán, ký kết Phụ lục hợp đồng; cơ chế tài chính về vốn ODA cấp phát trung hạn cho dự án; năng lực của các chủ đầu tư/ban quản lý dự án còn hạn chế; sự chỉ đạo, điều hành của địa phương còn lúng túng, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng.

UBND TPHCM đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để trình Chính phủ để điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và bố trí bổ sung hết số vốn ODA cấp phát trung hạn 2021 - 2025 chưa được giao, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết.

Với dự án đường sắt TPHCM tuyến Bến Thành - Tham Lương, thời gian triển khai Dự án từ 2011 - 2026, đến nay đã hoàn thành công tác thi công gói thầu CP1 “Xây dựng tòa nhà văn phòng và các công trình phụ trợ tại Depot Tham Lương”. Các gói thầu chính còn lại của dự án đang chuẩn bị triển khai lựa chọn nhà thầu.

Lưu ý về những vướng mắc hiện nay của dự án, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn vướng mắc (đến nay mới đạt 84,47%). Năng lực của các chủ đầu tư/ban quản lý dự án trong việc quản lý các dự án có công nghệ phức tạp, đan xen nhiều nguồn vốn còn hạn chế; địa phương chưa kịp thời giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Thêm vào đó, tổng mức đầu tư dự án tăng, thời gian thực hiện dự án kéo dài dẫn đến phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh.

Phân định trách nhiệm trong triển khai dự án, người đứng đầu ngành GTVT nêu, các dự án đường sắt đô thị đang được triển khai tại TP Hà Nội và TPHCM đều do UBND TP Hà Nội, UBND TPHCM quyết định đầu tư, giao cho các Ban quản lý dự án trực thuộc thành phố làm chủ đầu tư. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND thành phố thẩm định hồ sơ thiết kế. “Do đó, toàn bộ công tác chỉ đạo, điều hành trong quá trình thực hiện các dự án đều thuộc thẩm quyền của UBND TP Hà Nội và UBND TPHCM”.

Tuy nhiên, Bộ GTVT với vai trò là bộ quản lý chuyên ngành trong việc theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện giám sát đánh giá đầu tư xây dựng công trình thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và sẽ tiếp tục phối hợp với hai thành phố, các bộ, ngành liên quan kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ UBND hai thành phố trong quá trình triển khai thực hiện để đưa các dự án vào vận hành, khai thác theo tiến độ đề ra.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục