Chính trị

Long An: 100% bí thư huyện, thị, thành phố không là người địa phương

SGGP
Đến nay, đã có 18/19 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Long An đã tổ chức xong Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở (15 đảng bộ cấp huyện, 3 đảng bộ lực lượng vũ trang: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng). Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong tháng 9-2020 sẽ tổ chức đại hội. Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh được tập trung lãnh đạo, tổ chức nghiêm túc, đạt yêu cầu nội dung, tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An, cho biết: Tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã kịp thời xây dựng kế hoạch, quán triệt, triển khai, thực hiện đúng theo chỉ đạo, kế hoạch cấp trên.

Về công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội cũng được các cấp ủy quan tâm thực hiện từ khâu rà soát quy hoạch, đánh giá cán bộ... sát với đề án nhân sự. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, chỉ định 6 bí thư cấp ủy và định hướng 15/15 bí thư cấp ủy không là người địa phương. Hầu hết nhân sự đại hội đều đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, có trong quy hoạch, có kết luận tiêu chuẩn theo quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện chặt chẽ theo quy trình 5 bước tái cử và tham gia lần đầu; hồ sơ nhân sự đảm bảo quy định; gắn với chuẩn bị nhân sự chủ chốt HĐND, UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Do công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định nên hầu hết các đại biểu đều thống nhất cao với báo cáo phương án nhân sự; không có hiện tượng vận động, tranh cử trong bầu cử. Công tác bầu cử tại đại hội đảm bảo quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng; đảm bảo yêu cầu theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Kết quả bầu Ban Chấp hành đảng bộ khóa mới là 638 đồng chí (trong đó tái cử 482 đồng chí, tham gia lần đầu 156 đồng chí). Ban Thường vụ cấp ủy khóa mới là 177 đồng chí (trong đó có 127 đồng chí tái cử, 51 đồng chí tham gia lần đầu). Kết quả bầu cử Bí thư cấp ủy, có 17/18 đảng bộ bầu chức danh Bí thư cấp ủy đúng theo nhân sự được Ban chấp hành khóa trước và Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu (riêng Đảng bộ quân sự tỉnh, chức danh Bí thư do chỉ định). Trong 17 đồng chí Bí thư cấp ủy, có 1 đồng chí Bí thư huyện Cần Giuộc được Đại hội bầu trực tiếp, 16 đồng chí còn lại do Ban Chấp hành khóa mới 2020-2025 bầu (có 2 đồng chí Bí thư mới trúng cử lần đầu). Đặc biệt, 15/15 Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy TP Tân An không phải người địa phương.

KIẾN VĂN

Tin cùng chuyên mục