Giáo dục

Liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

SGGP
Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định về liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (CCNN) của nước ngoài.

Theo đó, dự thảo quy định đối tượng liên kết, hồ sơ đề nghị phê duyệt, thủ tục phê duyệt, thẩm quyền phê duyệt, thời hạn, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, chấm dứt liên kết và chế độ báo cáo thực hiện theo quy định của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục…

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) có trách nhiệm công bố công khai và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT danh sách các đơn vị được phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp CCNN của nước ngoài, các đơn vị vi phạm, đơn vị bị đình chỉ liên kết tổ chức thi CCNN của nước ngoài; chủ trì thực hiện kiểm tra hoạt động liên kết. 

HÙNG THANH

Tin cùng chuyên mục