Phim

Liên hoan phim Nhật Bản trực tuyến lần 2

SGGP
Sự kiện do Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản tổ chức, trình chiếu các bộ phim miễn phí, có phụ đề tiếng Việt.  

Liên hoan phim Nhật Bản trực tuyến lần 2

Liên hoan phim diễn ra từ ngày 15-11. Đợt chiếu đầu tiên kéo dài từ ngày 15 đến 21-11 với 5 bộ phim từng được giới thiệu tại Liên hoan phim trực tuyến Nhật Bản 2020 (JFF online 2020) và Japan Hour 2020. Đợt chiếu thứ hai diễn ra từ ngày 14 đến 27-2-2022. Các phim được chọn lọc, thuộc nhiều thể loại, không chỉ miễn phí, mà thời gian chiếu phim linh hoạt và không giới hạn số lượng khán giả. 

JFF online tổ chức lần đầu từ tháng 11-2020 đến tháng 3-2021 tại 20 quốc gia, trình chiếu 30 bộ phim và thu hút hơn 210.000 lượt xem. Trong lần thứ 2, sự kiện sẽ được tổ chức đồng thời tại 25 quốc gia, trình chiếu 20 bộ phim với phụ đề bằng 15 thứ tiếng.  

VĂN TUẤN

Tin cùng chuyên mục