Xã hội

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XV

SGGP
Các đại biểu đơn vị 1 tiếp xúc cử tri TP Thủ Đức vào lúc 8 giờ, ngày 9-10-2021. Tiếp xúc trực tuyến. Đại biểu Quốc hội tham dự ở điểm cầu chính tại trụ sở UBND TP Thủ Đức (số 168 đường Trương Văn Bang), tiếp xúc cử tri qua điểm cầu phụ tại các phường.

Các đại biểu đơn vị 2 tiếp xúc cử tri quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh vào lúc 8 giờ, ngày 7-10-2021. Tiếp xúc trực tuyến. Đại biểu Quốc hội tham dự ở điểm cầu chính tại trụ sở UBND quận 1 (số 47 đường Lê Duẩn), tiếp xúc cử tri qua các điểm cầu phụ tại UBND quận 3 và UBND quận Bình Thạnh.

Các đại biểu đơn vị 3 tiếp xúc cử tri quận 5, quận 8, quận 11 vào lúc 8 giờ, ngày 9-10-2021. Tiếp xúc trực tuyến. Đại biểu Quốc hội tham dự ở điểm cầu chính tại trụ sở UBND quận 8 (số 04 đường Dương Quang Đông), tiếp xúc cử tri qua các điểm cầu phụ tại UBND quận 5 và UBND quận 11.

Các đại biểu đơn vị 4 tiếp xúc cử tri quận 10 vào lúc 8 giờ, ngày 5-10-2021. Tiếp xúc trực tuyến. Đại biểu Quốc hội tham dự ở điểm cầu chính tại trụ sở UBND quận 10 (số 474 đường Ba Tháng Hai), tiếp xúc cử tri qua điểm cầu phụ tại các phường; quận 12 vào lúc 8 giờ, ngày 6-10-2021. Tiếp xúc trực tuyến. Đại biểu Quốc hội tham dự ở điểm cầu chính tại trụ sở UBND quận 12 (số 01 đường Lê Thị Riêng), tiếp xúc cử tri qua điểm cầu phụ tại các phường.

Các đại biểu đơn vị 5 tiếp xúc cử tri quận Tân Bình vào lúc 8 giờ, ngày 5-10-2021. Tiếp xúc trực tuyến. Đại biểu Quốc hội tham dự ở điểm cầu chính tại trụ sở UBND quận Tân Bình (số 387A đường Trường Chinh), tiếp xúc cử tri qua điểm cầu phụ tại các phường; quận Tân Phú vào lúc 14 giờ, ngày 5-10-2021. Tiếp xúc trực tuyến. Đại biểu Quốc hội tham dự ở điểm cầu chính tại trụ sở UBND quận Tân Phú (số 70A đường Thoại Ngọc Hầu), tiếp xúc cử tri qua điểm cầu phụ tại các phường.

Các đại biểu đơn vị 6 tiếp xúc cử tri quận Bình Tân vào lúc 8 giờ, ngày 5-10-2021. Tiếp xúc trực tuyến. Đại biểu Quốc hội tham dự ở điểm cầu chính tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận Bình Tân (Hội trường A, số 521 Kinh Dương Vương), kết nối đến điểm cầu phụ tại các phường.

Các đại biểu đơn vị 7 tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp vào lúc 8 giờ, ngày 5-10-2021. Tiếp xúc trực tuyến. Đại biểu Quốc hội tham dự ở điểm cầu chính tại trụ sở UBND quận Gò Vấp (số 332 đường Quang Trung), tiếp xúc cử tri qua điểm cầu phụ tại các phường; quận Phú Nhuận vào lúc 14 giờ, ngày 5-10-2021. Tiếp xúc trực tuyến. Đại biểu Quốc hội tham dự ở điểm cầu chính tại trụ sở UBND quận Phú Nhuận (số 159 đường Nguyễn Văn Trỗi), tiếp xúc cử tri qua điểm cầu phụ tại các phường.

Các đại biểu đơn vị 8 tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh vào lúc 14 giờ, ngày 4-10-2021. Tiếp xúc trực tuyến. Đại biểu Quốc hội tham dự ở điểm cầu chính tại trụ sở UBND huyện Bình Chánh (phòng họp số 3, UBND huyện, số 79 đường Tân Túc), tiếp xúc cử tri qua điểm cầu phụ tại các xã, thị trấn; quận 6 vào lúc 8 giờ, ngày 5-10-2021. Tiếp xúc trực tuyến. Đại biểu Quốc hội tham dự ở điểm cầu chính tại trụ sở UBND quận 6 (số 107 đường Cao Văn Lầu), tiếp xúc cử tri qua điểm cầu phụ tại các phường.

Các đại biểu đơn vị 10 tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi vào lúc 8 giờ, ngày 11-10-2021. Tiếp xúc trực tuyến. Đại biểu Quốc hội tham dự ở điểm cầu chính tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (đường Tỉnh lộ 8, khu phố 7, thị trấn Củ Chi), tiếp xúc cử tri qua điểm cầu phụ tại các xã, thị trấn; huyện Hóc Môn vào lúc 14 giờ, ngày 11-10-2021. Tiếp xúc trực tuyến. Đại biểu Quốc hội tham dự ở điểm cầu chính tại trụ sở UBND huyện Hóc Môn (số 01 đường Lý Nam Đế, thị trấn Hóc Môn), tiếp xúc cử tri qua điểm cầu phụ tại các xã, thị trấn.

Tin cùng chuyên mục