Kinh tế

Lên danh sách thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp “có vấn đề” trong phát hành trái phiếu

SGGPO

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành riêng lẻ.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội rà soát các DN phát hành còn dư nợ trái phiếu riêng lẻ để đề xuất các DN cần kiểm tra, thanh tra theo các tiêu chí: khối lượng khi phát hành và khối lượng còn dư nợ; có số đợt phát hành nhiều, liên tục; phát hành lãi suất cao; DN phát hành có có kết quả kinh doanh thua lỗ, có số dư nợ TPDN riêng lẻ lớn hơn vốn chủ sở hữu; trái phiếu phát hành cho mục đích cơ cấu lại nợ, tăng quy mô vốn hoạt động nhưng không nêu cụ thể tại phương án phát hành và bản công bố thông tin; trái phiếu không có tài sản đảm bảo và không được bảo lãnh thanh toán do các DN không phải ngân hàng thương mại phát hành; trái phiếu có tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường thứ cấp cao. Danh sách này phải được hoàn thành trước ngày 3-5.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị có liên quan qua giám sát DN phát hành trái phiếu phát hiện dấu hiệu không tuân thủ các quy định của pháp luật thì tổ chức thanh tra phát hiện mức độ vi phạm để xử phạt; giám sát chặt hoạt động phát hành TPDN riêng lẻ theo quy định của pháp luật…


QUANG MINH

Tin cùng chuyên mục