Môi trường

Làm xanh nền kinh tế

SGGP
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu và các thiên tai có liên quan đến biến đổi khí hậu. 
Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long là một trong những đồng bằng trên thế giới nhạy cảm và chịu ảnh hưởng lớn từ hiện tượng nước biển dâng và TPHCM có thể bị ngập 20% diện tích nếu nước biển dâng cao thêm 1m. 
Để chống biến đổi khí hậu, theo các nhà khoa học, điều quan trọng chúng ta cần làm là giữ nhiệt độ toàn cầu không nóng hơn 20C so với trước thời kỳ công nghiệp. Điều này yêu cầu chúng ta thay đổi và cải tạo lại nhiều hoạt động kinh tế đã được xây dựng gần 2 thế kỷ qua.
Chất thải từ các nhà máy và các trạm năng lượng cần giảm xuống. Các tòa nhà cần kiểm soát hiệu quả về nguồn nước và năng lượng sử dụng. Đường sá, đập nước, nhà cửa và mạng lưới viễn thông cũng cần xây dựng hoặc gia cố để có thể trụ vững trước những cơn bão lớn có mật độ ngày càng nhiều hơn và mực nước biển dâng cao. Cơ sở hạ tầng là trọng tâm của giai đoạn chuyển đổi này và các quyết định về đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trong nhiều thập kỷ tới.
Việt Nam cũng nhận thấy nhu cầu cấp bách trong việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng nước, gió và Mặt trời hay nhiên liệu sinh học. Tham gia ký kết Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Việt Nam đã khẳng định cam kết của mình trong việc làm xanh nền kinh tế cũng như thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

HÀ VĂN

Tin cùng chuyên mục