Bút Sài Gòn

Làm tới bến

SGGP
- Một nhà mạng lớn đã bắt đầu triển khai ngăn chặn cuộc gọi “rác” từ đầu tháng 7 này. Hai nhà mạng còn lại cũng cam kết thực hiện việc này từ đầu tháng 8. Các doanh nghiệp khác cũng sẽ chặn cuộc gọi rác kể từ đầu tháng 10.

- Lấy gì đảm bảo những cam kết này sẽ hiệu quả? Mấy năm nay, đã vài lần cơ quan quản lý bảo dứt khoát chấn chỉnh nạn tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo, mà rốt cuộc đều… lửng lơ.

- Lần này có khác. Thứ nhất, về công nghệ, các nhà mạng sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích cuộc gọi từ thuê bao. Phân tích dữ liệu sẽ cho thấy tần suất gọi, thời gian cuộc gọi cùng mối quan hệ giữa bên gọi và nghe. Cộng với phản hồi của khách hàng, thuê bao bị “khoanh” sẽ bị cắt chiều gọi đi. Thứ nhì, về quản lý, doanh nghiệp không ngăn chặn cuộc gọi rác sẽ bị xử phạt.

- Cái gốc để tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo tràn lan là lợi ích của nhà mạng. Họ đủ phương tiện để chặn “rác”, nhưng lâu nay cố tình xịch đụi là vì thứ “rác” ấy mang lại nhiều doanh thu và lợi nhuận. Nếu bị xử phạt mạnh rồi bị người tiêu dùng tẩy chay, cái lợi đó nhỏ hơn cái hại mới khiến nhà mạng thực hiện phần mình.

- Chỉ cần thời gian ngắn là kiểm chứng được các nhà mạng “nghiêm” hay vẫn “nghỉ”. Muốn bảo vệ được người tiêu dùng, cơ quan quản lý phải dám làm tới bến.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục