Sáng tác

Làm dâu

SGGP
Ngày mẹ theo cha về làm dâu
Đồng trước nhà cạn khô
Nắng tháng sáu rát mặt 
Cồn cột vét chum, gạo còn một nhúm
Thả lá khoai lang nấu loãng cầm lòng.

Mẹ vít cong những mùa đói vắt vai 
Gồng gánh sắn khoai, dép hàn, áo vá
Một năm đội đầu mười hai đám giỗ
Chưa ăn bữa này đã tính bữa mai.

Mẹ đi làm dâu
Thương đến cả con cuốc ngoài vườn
Vò võ đêm gọi bạn
Trăng ở nhà chồng cũng lạnh
Đêm nghiêng phía nào cũng thấy chênh vênh

Mẹ đếm từng dải khăn trắng trên đầu
Những mùa đau trũng ngực
Đời làm dâu bát vơi tay cực
Gom đức lành xanh mãi đời con…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Tin cùng chuyên mục