Bút Sài Gòn

Làm bự thị trường

SGGP

- Một thông tư mới vừa xuất hiện dự báo làm thay đổi lớn đến lĩnh vực sản xuất ô tô ở xứ mình. Văn bản này bãi bỏ các quy phạm pháp luật được ban hành ở giai đoạn trước. Tóm tắt, đó là việc bãi bỏ cách tính tỷ lệ nội địa hóa dựa trên độ rời rạc của linh kiện ô tô. 

- Thay đổi cách tính chắc chắn dẫn đến việc áp thuế cũng khác đi. Nhưng tại sao bãi bỏ như vậy lại làm sản xuất thay đổi? Nữa, việc đó sẽ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đối với thị trường?

- Theo đánh giá ban đầu của các nhà chuyên môn, bãi bỏ những ràng buộc không phù hợp có giá trị như việc ban hành chính sách mới. Nó sẽ giúp cởi trói cho các doanh nghiệp sản xuất, để họ linh hoạt hơn trong việc thực hiện tỷ lệ nội địa hóa, tăng tốc đưa sản phẩm mới ra thị trường. Doanh nghiệp sẽ tập trung đầu tư vào các bộ phận có giá trị công nghệ cao. Giá thành ô tô được quyết định bởi các công nghệ lõi. Do vậy, khi đưa vào sản xuất ở quy mô lớn, mặt bằng giá bán ô tô trong nước sẽ giảm đi.

- Nghĩa là ưu tiên sắp tới sẽ hướng về người tiêu dùng chứ không chỉ là doanh nghiệp lắp ráp, sản xuất ô tô?

- Dòm vậy là trúng khứa. Sẽ có những ý kiến khác nhau, nhưng mọi ngành sản xuất chỉ thực sự phát triển khi có chính sách, giải pháp để làm bự thị trường

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục