Sáng tác

Lá vàng, tình ơi!

SGGP
Một cánh lá vàng rơi
Xuống dòng đời dâu bể
Đất trời thênh thang thế
Lại sa vào bên ta!

Chẳng hương sắc như hoa
Không lụa mềm như cỏ
Nương nhờ theo ngọn gió
Sắc nhuộm buồn hư không!

Đời như gió qua sông
Thoảng qua cơn mộng mị
Như nỗi buồn phố thị
Chợt những ngày vắng tanh!

Hôm qua lá vẫn xanh
Sáng nay vàng trọn kiếp
Đời chưa tròn giấc điệp
Đã úa tàn hư vô!

Ngày tháng kéo sóng xô
Bao cánh buồm xô dạt
Nghe mắt môi đắng chát
Lá vàng rơi, tình ơi!...

BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN

Tin cùng chuyên mục