Infographic / Longform

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Những mốc thời gian quan trọng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Những mốc thời gian quan trọng ảnh 1
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Những mốc thời gian quan trọng ảnh 2
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Những mốc thời gian quan trọng ảnh 3
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Những mốc thời gian quan trọng ảnh 4

Đồ họa: HỮU VI

Tin cùng chuyên mục