Giáo dục

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Sẵn sàng thanh tra, kiểm tra đột xuất

SGGP
Hiện nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 vẫn đang được Bộ GD-ĐT và các địa phương tích cực chuẩn bị. Theo Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Đức Cường, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc ở các khâu, công tác thanh tra, kiểm tra năm nay sẽ có một số điểm mới.

Học sinh tham dự kỳ thi THPT 2019. Ảnh: QUANG PHÚC

Học sinh tham dự kỳ thi THPT 2019. Ảnh: QUANG PHÚC

Năm nay, Thanh tra Chính phủ tiếp tục cử cán bộ tham gia ban chỉ đạo (BCĐ) cấp quốc gia. Thanh tra các tỉnh thành cử người tham gia BCĐ cấp tỉnh và tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra kỳ thi của địa phương theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh. Phương án tổ chức thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt cụ thể, với việc thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 sở GD-ĐT (không trùng với các đoàn của BCĐ thi cấp quốc gia). BCĐ cấp quốc gia sẽ có 5 đoàn do lãnh đạo bộ làm trưởng đoàn và các thành viên BCĐ kiểm tra tại địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thi.

Về kiểm tra công tác coi thi, đã thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 sở GD-ĐT. Trưởng đoàn và thành viên là lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học. Mỗi đoàn có ít nhất 2 trường đại học tham gia. Mỗi điểm thi có 1 tổ kiểm tra, mỗi tổ từ 2 người trở lên tùy theo số phòng thi tại điểm thi. Với kiểm tra công tác chấm thi, sẽ thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 sở GD-ĐT. Mỗi đoàn có 3-4 người, kiểm tra trực tiếp tại 1 sở GD-ĐT trong suốt thời gian chấm thi; còn kiểm tra phúc khảo, sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra lưu động tại một số sở GD-ĐT. “Điều đặc biệt của công tác thanh tra, kiểm tra thi năm 2021 là thanh tra chuẩn bị lực lượng, các điều kiện cần thiết để thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất ở tất cả khâu của kỳ thi; dự phòng cả tình huống xảy ra thiên tai, dịch bệnh, khi có thông tin phản ánh tiêu cực, sai phạm trong việc tổ chức kỳ thi hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ”, ông Nguyễn Đức Cường cho biết.

Hiện tại, phương án, kịch bản tổ chức thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2021 đã được dự liệu và bám sát chỉ đạo của BCĐ thi cấp quốc gia trong tình huống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và có tình huống bất thường. Quan điểm chỉ đạo của Bộ GD-ĐT là sai phạm trong kỳ thi sẽ được xử lý, không để xảy ra khoảng trống, điểm mờ trong thanh tra, kiểm tra thi. 

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục