Chính trị

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

SGGP
Sáng 1-12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) đã họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống.

Chủ tịch HUFO Vương Đức Hoàng Quân trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh theo thanhuytphcm

Chủ tịch HUFO Vương Đức Hoàng Quân trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh theo thanhuytphcm

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Vương Đức Hoàng Quân, Chủ tịch HUFO, khẳng định, đối ngoại nhân dân có vai trò rất quan trọng trong mọi giai đoạn của cách mạng Việt Nam. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập các tổ chức đối ngoại nhân dân đầu tiên của Việt Nam. Ngày 17-11-1950, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Hội nghị lần thứ nhất thành lập Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam (nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam) và ngày này đã trở thành Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Theo ông Vương Đức Hoàng Quân, tại TPHCM, HUFO đã phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ, triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, hệ thống tổ chức của HUFO phát triển vững mạnh, với 32 tổ chức thành viên, hàng trăm chi hội thành viên và hàng chục ngàn hội viên.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục