Nước và cuộc sống

Ký kết hợp tác chuyển đổi số ngành cấp nước

SGGP
Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) và VNPT TPHCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác để thực hiện nhiều hoạt động chiến lược trong giai đoạn 2021-2025.

Sawaco và VNPT TPHCM thỏa thuận xem nhau là đối tác chiến lược, cam kết đồng hành và dành cho nhau những điều kiện, nguồn lực tốt nhất phục vụ hoạt động của các bên. Hai bên cũng thống nhất nhiều nội dung hợp tác về chuyển đổi số; trao đổi, chuyển giao các giải pháp an toàn - an ninh, thông tin dữ liệu và giải pháp kỹ thuật theo xu hướng 4.0.

Các nội dung ký kết cũng hướng đến cụ thể hóa Nghị quyết XI của Đảng bộ TPHCM, góp phần thực hiện Đề án xây dựng TPHCM trở thành Đô thị thông minh và Chương trình chuyển đổi số của TPHCM giai đoạn 2021-2030. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác được hai bên kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, nhất là nhiều lợi ích cho người dân và thành phố.

HOÀNG LONG

Tin cùng chuyên mục