Chính trị

Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khai mạc ngày 20-10, có thể họp trực tuyến cả kỳ

SGGPO
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, do đó, việc tổ chức kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV cần được chuẩn bị, cân nhắc thật kỹ lưỡng về cả nội dung, cách thức tiến hành và các điều kiện bảo đảm để kỳ họp khai mạc đúng thời gian quy định (ngày 20-10-2021), bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Tiếp tục chương trình nghị sự phiên họp thứ 2, sáng 18-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe các báo cáo và cho ý kiến về việc tổng kết kỳ họp thứ nhất và chuẩn bị bước đầu cho kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Báo cáo với UBTVQH, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, do đó, việc tổ chức kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV cần được chuẩn bị, cân nhắc thật kỹ lưỡng về cả nội dung, cách thức tiến hành và các điều kiện bảo đảm để kỳ họp khai mạc đúng thời gian quy định (ngày 20-10-2021), bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch.

Về công tác xây dựng pháp luật, dự kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, dự thảo Nghị quyết về Định hướng công tác lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Xem xét, cho ý kiến 5 dự án: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Về các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, bên cạnh các nội dung thường niên của một kỳ họp cuối năm, Quốc hội còn xem xét, quyết định Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, cơ quan lập pháp cũng sẽ nghiên cứu, thông qua kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025; xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Về 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên - Huế và Thanh Hóa: Chính phủ đã gửi hồ sơ đề nghị trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2. Trên cơ sở ý kiến của cơ quan của Quốc hội, UBTVQH đã đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đầy đủ của các nghị quyết để gửi cơ quan thẩm tra và trình UBTVQH hội xem xét tại phiên họp tháng 9-2021. Sau khi xem xét, nếu đủ điều kiện thì sẽ bổ sung vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2.

Đối với một số địa phương khác đã được Bộ Chính trị xem xét, thống nhất ban hành nghị quyết cho phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, nếu Chính phủ kịp chuẩn bị hồ sơ dự thảo nghị quyết thì UBTVQH sẽ xem xét việc bổ sung vào dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 2.

Về các phương án tổ chức kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội xin dự kiến 2 phương án.

Phương án 1, Quốc hội họp trực tuyến cả kỳ (nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp). Dự kiến bố trí thảo luận tổ về các dự án luật, các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, dự thảo Nghị quyết về PVN. Chia đại biểu Quốc hội tham gia 73 tổ thảo luận, trong đó khoảng 200 đại biểu Quốc hội ở trung ương chia thành 10 tổ họp tại Nhà Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội ở địa phương 1 tổ/1 địa phương.

Riêng dự thảo Nghị quyết về PVN thì trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra tại phiên họp tổ; chỉ thảo luận ở tổ, không thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết; biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng phiếu.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 17 ngày và 1 ngày dự phòng (Quốc hội làm việc 1 ngày thứ bảy); phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20-10-2021, bế mạc ngày 10-11-2021.

Phương án 2, áp dụng khi dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, Quốc hội sẽ họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung tại Nhà Quốc hội và chia thành 2 đợt.

Dự kiến Quốc hội làm việc 17 ngày và dự phòng 1 ngày; trong đó, bố trí Quốc hội làm việc 2 ngày thứ bảy. Đợt 1, họp trực tuyến 11 ngày (từ ngày 20-10 đến ngày 2-11-2021). Đợt 2 họp tập trung 6 ngày (từ ngày 4 đến ngày 10-11-2021).

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục