Phát triển bền vững

Kinh tế Long An khởi sắc

SGGP
Từ đầu năm đến nay, kinh tế ở Long An có nhiều khởi sắc trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xuất khẩu… 

Một trong những điểm du lịch sinh thái hấp dẫn ở tỉnh Long An

Một trong những điểm du lịch sinh thái hấp dẫn ở tỉnh Long An

Theo đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Long An cho biết, tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh từ đầu năm 2018 đến nay có nhiều thuận lợi so với năm 2017. Năng suất, sản lượng các mặt hàng nông sản chủ lực như lúa, chanh, thanh long… tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng diện tích lúa gieo sạ đến tháng 9-2018 ước đạt 492.056ha, diện tích thu hoạch 449.795ha, sản lượng 2,48 triệu tấn; trong đó, sản lượng lúa chất lượng cao 1,2 triệu tấn. Một số cây trồng như thanh long, chanh có diện tích và sản lượng tăng, tiêu thụ tốt, giúp nông dân cải thiện đời sống.

Tình hình chăn nuôi khá tốt nhờ giá tăng, nhất là giá heo hơi tăng mạnh nên nhiều hộ đã tái đàn trở lại. Nuôi thủy sản nước lợ cũng thuận lợi, tôm ít dịch bệnh, nông dân thu lợi nhiều; trong đó, những diện tích tôm nuôi thu hoạch đúng hạn, giúp người nuôi lãi từ 70 - 120 triệu đồng/ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện; toàn tỉnh có 67 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 40,3%… 

Cùng với nông nghiệp thì công nghiệp, thương mại, xây dựng… tiếp tục duy trì phát triển. Chỉ số phát triển công nghiệp 9 tháng tăng 16,06%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16% so với cùng kỳ… Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đạt khoảng 57.170 tỷ đồng, tăng 15,9%. Tình hình xuất khẩu tăng trưởng khá cao, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2018 đạt 3,9 tỷ USD, tăng 20,5%... Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm ước khoảng 10.934 tỷ đồng, đạt 85,6% dự toán Trung ương và 85,1% dự toán tỉnh giao, bằng 125% so với cùng kỳ…

Từ nay đến cuối năm 2018, tỉnh Long An tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra. Trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019; điều chỉnh đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Lãnh đạo UBND tỉnh Long An yêu cầu ngành nông nghiệp và các huyện chủ động ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Kiểm soát chặt chất lượng giống, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi, môi trường nuôi… nhằm nâng cao chất lượng nông sản. Tiếp tục xây dựng các “cánh đồng lớn”, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về nông nghiệp, nông thôn nhằm tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tập trung các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 gắn với thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại các mặt hàng nông sản, góp phần ổn định tiêu thụ nông sản cho nông dân...

TÂN LONG

Tin cùng chuyên mục