Cơ quan trả lời

Kiều bào có được bầu cử không?

SGGP
Công dân Việt Nam làm việc ở nước ngoài trở về Việt Nam có được đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), ĐB HĐND hay không? (Lê Thanh Lan, quận 1, TPHCM)

Ủy ban bầu cử TPHCM trả lời: Theo Khoản 4 Điều 29 Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND năm 2015, công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến UBND cấp xã xuất trình hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri bầu ĐBQH và ĐB HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc bầu ĐBQH và ĐB HĐND cấp tỉnh, cấp huyện (nêu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú).

Như vậy, công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về, trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ thực hiện việc xuất trình hộ chiếu Việt Nam ở UBND cấp xã sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri, thực hiện quyền bầu cử.

MẠNH HÒA ghi

Tin cùng chuyên mục