Kinh tế

Kiện toàn tổ hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài nhập cảnh vào TPHCM

SGGP
Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức về việc xuất nhập cảnh của chuyên gia.

Theo đó, Sở LĐ-TBXH được giao rà soát, tham mưu trình UBND TPHCM kiện toàn tổ công tác hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý, sinh viên, học sinh nhập cảnh vào TPHCM.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần mềm số hóa hồ sơ hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, sinh viên, học sinh nhập cảnh vào TPHCM.

Phần mềm phải đáp ứng yêu cầu quản lý người nước ngoài nhập cảnh và chia sẻ, liên thông dữ liệu phục vụ quản lý người nước ngoài nhập cảnh cũng như thực hiện yêu cầu phòng chống dịch.

Thông báo cũng yêu cầu các thành viên tổ công tác thực hiện tốt việc quản lý, hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố; đề xuất xử lý các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân có vi phạm về nhập cảnh, lưu trú, làm việc và phòng chống dịch Covid-19.

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục