Xã hội

Kiện toàn nhân sự BCĐ xây dựng đô thị sáng tạo phía Đông TPHCM

SGGP
Ngày 19-2, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ký quyết định  kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo về xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM. 

Mô phỏng ý tưởng quy hoạch khu đô thị sáng tạo phía Đông

Mô phỏng ý tưởng quy hoạch khu đô thị sáng tạo phía Đông

Theo đó, BCĐ gồm 20 thành viên, do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình làm Phó Trưởng ban Thường trực. Thành viên BCĐ là lãnh đạo các sở ngành, Đại học Quốc gia, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức… Sở QH-KT là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. 

BCĐ tham mưu giúp UBND TPHCM chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP theo đúng trình tự, thủ tục quy định; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở ngành, UBND TP Thủ Đức và các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện kế hoạch hành động này...

MAI HOA

Tin cùng chuyên mục