Pháp luật

Kiên quyết xử lý các trang thông tin, tài khoản mạng xã hội vi phạm pháp luật

SGGP
Ngày 7-7, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả công tác đã đạt được, phân tích, chỉ ra những thách thức mới nảy sinh; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; tích cực hoàn thiện thể chế để khẳng định chủ quyền quốc gia, qua đó quản lý và đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá trên không gian mạng; kiên quyết xử lý các trang thông tin, tài khoản mạng xã hội vi phạm pháp luật; chấn chỉnh những sai phạm của một số cơ quan truyền thông.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền trên cơ sở phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng và phát huy hiệu quả vai trò phản biện, phát hiện và định hướng dư luận của các cơ quan truyền thông. Trong đó, cần kết hợp giữa xây và chống, chú trọng lan tỏa các thông tin tích cực để cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, củng cố các luận cứ khoa học, tạo ra các sản phẩm thiết thực, gắn với thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục