Chính trị

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

SGGP
Chiều 30-3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì Hội nghị về công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về Đề án đổi mới hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và một số nội dung khác; trong đó, sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế phối hợp công tác giữa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội là rất cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Nêu rõ “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao”, Chủ tịch nước cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, cần nêu những nội dung đẩy mạnh hợp tác để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các bên. 

Thời gian qua, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời kiên quyết, kiên trì, quyết tâm trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và tạo động lực mới cho sự nghiệp phát triển nước nhà.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ, tham gia những ý kiến xác đáng với các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; trong đó đề nghị Quốc hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại; đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật; sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trên tinh thần đó, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác để thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần cùng cả hệ thống chính trị, cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch nước đề nghị, sau buổi làm việc này, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp xây dựng Chương trình phối hợp công tác trong thời gian tới để có cơ sở, cơ chế phối hợp, hợp tác thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả giữa Chủ tịch nước với Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục