Chính trị

Kiên quyết đóng cửa các cơ sở đào tạo không đạt yêu cầu

SGGP
Ngày 18-12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo, cho ý kiến Đề án “Các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo luật” do Ban Cán sự đảng Bộ GD-ĐT chuẩn bị. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Hội nghị cũng đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 và chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Chỉ đạo: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Đề án “Các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo luật” do Ban Cán sự đảng Bộ GD-ĐT xây dựng, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành luật thông qua tăng cường các giải pháp kiểm soát chất lượng; tạo nền tảng cho việc nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở đào tạo chuyên sâu về hành nghề luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Mục tiêu đến năm 2026 có 100% chương trình đào tạo cử nhân thuộc nhóm ngành pháp luật đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 

Sau khi nghe các thành viên dự họp nêu ý kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Ban cán sự đảng Bộ GD-ĐT cần tiếp thu ý kiến, tiếp tục bổ sung đề án, trong đó cần đưa ra được các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đào tạo luật trong cả hệ thống các cơ sở đào tạo lĩnh vực này mà trước hết là tập trung cho hai trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Luật TPHCM. Kiên quyết đóng cửa các cơ sở đào tạo luật không đạt yêu cầu, như không đạt về giáo viên, giáo trình giáo án, cơ sở vật chất… Bộ GD-ĐT cần sớm ban hành bộ tiêu chí để nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật. Một nội dung quan trọng đối với sinh viên luật là phải đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, quan điểm lập trường, trong đó có việc bảo quyền con người, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Ban Cán sự đảng Bộ GD-ĐT sớm hoàn thiện dự thảo đề án, Bộ Tư pháp thẩm tra và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận xét, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Công tác cải cách tư pháp đã đóng góp quan trọng vào tổng thể các chương trình, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đề ra; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết và Kết luận của Bộ Chính trị về công tác tư pháp; đẩy mạnh xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. 

Về nhiệm vụ năm 2022, ngoài 11 chương trình mà Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã xây dựng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như dành nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống các cơ quan tư pháp; tiếp tục dành thời gian đóng góp và hoàn thành Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục