Xã hội

Kiến nghị xử lý trách nhiệm hàng chục tập thể và cá nhân sau kiểm toán

SGGP
Qua kiểm toán, KTNN đã kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với hàng chục tập thể và cá nhân; cung cấp cho Ban Nội chính Trung ương thông tin về 17 vụ việc KTNN đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra từ kết quả kiểm toán trong giai đoạn 2012 - 2017.

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Dangcongsan.vn

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Dangcongsan.vn

Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm diễn ra ngày 11-7, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, đến ngày 30-6 toàn ngành đã triển khai 135/229 cuộc kiểm toán theo kế hoạch (đạt 58,9%), kết thúc kiểm toán 91 cuộc.

Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đối với 48 dự thảo báo cáo kiểm toán (BCKT) và 14 BCKT đã phát hành, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 22.669 tỷ đồng (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, tăng thu ngân sách nhà nước 12.614 tỷ đồng, giảm chi 8.600 tỷ đồng; kiến nghị khác 1.454,6 tỷ đồng. Đồng thời, qua kiểm toán, KTNN đã kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với hàng chục tập thể và cá nhân; cung cấp cho Ban Nội chính Trung ương thông tin về 17 vụ việc KTNN đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra từ kết quả kiểm toán trong giai đoạn 2012 - 2017.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, KTNN đã hoàn thành báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 với kết quả xử lý tài chính là 91.322 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu ngân sách nhà nước 19.109 tỷ đồng; giảm chi 18.447 tỷ đồng; tăng giá trị doanh nghiệp, giá trị vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa 9.639 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 44.127 tỷ đồng.

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục