Quy hoạch

Kiến nghị tổ chức lại Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận huyện

SGGP
Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ xin ý kiến thực hiện thí điểm tổ chức lại Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc UBND quận huyện thành Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận huyện. 

Sau 3 năm thí điểm sẽ tổng kết, báo cáo Thủ tướng; đồng thời đề xuất phương án thực hiện cho những năm tiếp theo.

Theo UBND TPHCM, trong quá trình chờ Trung ương thực hiện sửa đổi, xây dựng luật phục vụ triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW, để kịp thời đổi mới hệ thống tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố, nâng cao chất lượng quản trị nội bộ, chất lượng và hiệu quả phục vụ dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực TN-MT, UBND TPHCM đã xây dựng đề án thí điểm tổ chức lại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc UBND quận huyện thành Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận huyện.

Việc tổ chức lại như vậy sẽ tạo cơ hội cho các đơn vị mở rộng chức năng, nhiệm vụ; có sự tham gia của hệ thống chính trị nên đạt được hiệu quả khi nhà nước thu hồi đất, đảm bảo tiến độ giao mặt bằng cho nhà đầu tư; tăng cường tính tự chủ của đơn vị...

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục