Giao thông - Đô thị

Kiến nghị thí điểm Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc quận, huyện

SGGP
UBND TPHCM vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến cho phép thực hiện thí điểm tổ chức lại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc UBND quận, huyện thành Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện. 

Theo UBND TPHCM, việc tổ chức lại như trên sẽ tạo cơ hội cho các đơn vị mở rộng chức năng, nhiệm vụ; có sự tham gia của hệ thống chính trị nên đạt được hiệu quả khi Nhà nước thu hồi đất, đảm bảo tiến độ giao mặt bằng cho nhà đầu tư; tăng cường tính tự chủ của đơn vị; có điều kiện cải thiện thu nhập cho cán bộ, viên chức.

Mục đích của việc thí điểm tổ chức lại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng  thành Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện nhằm sắp xếp toàn diện và đồng bộ hệ thống đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao.

Đồng thời giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Giảm mạnh tỷ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước. 

 

MINH HUY

Tin cùng chuyên mục