Xã hội

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc để phát triển nhà ở tại TPHCM

SGGP
Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo Bộ Xây dựng kết quả thực hiện Luật Nhà ở 2014. Theo đó, sở kiến nghị bộ xem xét tháo gỡ một số vướng mắc để công tác phát triển nhà ở tại TPHCM thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Cụ thể, về phát triển nhà ở thương mại, kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện lựa chọn chủ đầu tư đối với các trường hợp nhà đầu tư sử dụng hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất chỉ có đất nông nghiệp, đất chuyên dùng… nhưng đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được phê duyệt; hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Nhà ở 2014 nhưng chưa công nhận chủ đầu tư. Đối với các dự án nhà ở thương mại đã có quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã và đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, kiến nghị xác định giá trị thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, làm cơ sở cho chủ đầu tư thực hiện hoặc bổ sung nghĩa vụ tài chính về đất để tiếp tục thực hiện dự án. 

Về việc phát triển nhà ở tái định cư, với việc nhận chuyển nhượng đất ở (trong dự án hoặc khu dân cư hiện hữu) đã có hạ tầng kỹ thuật để phục vụ tái định cư, kiến nghị hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng đất ở (trong dự án hoặc khu dân cư hiện hữu) đã có hạ tầng kỹ thuật để phục vụ tái định cư các dự án chỉnh trang đô thị. 

Kiến nghị phân cấp cho UBND TPHCM xem xét, quyết định điều chỉnh dự án xây dựng nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; thành phố chủ động quyết định tính khả thi khi xây dựng nhà ở tại các dự án khu đô thị và phát triển nhà ở, phù hợp với nhu cầu từng khu vực, thời điểm. Với chính sách nhà ở xã hội, Sở Xây dựng kiến nghị cần tạo nguồn vốn dài hạn, ổn định, lãi suất ưu đãi để hỗ trợ chủ đầu tư; cho phép thành lập doanh nghiệp chuyên biệt trực thuộc thành phố để đầu tư, phát triển, quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn.

ĐỖ TRÀ GIANG

Tin cùng chuyên mục