Xã hội

Kiến nghị phân cấp mạnh cho TPHCM

SGGP
UBND TPHCM vừa kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước, theo hướng quy định toàn bộ số thu thuế bảo vệ môi trường là khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa trung ương và địa phương.

Trung tâm TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trung tâm TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Việc điều chỉnh này là để khuyến khích TPHCM tiếp tục thực hiện các giải pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn, tạo điều kiện để TPHCM đảm bảo nhu cầu chi cho công tác bảo vệ môi trường.

Cùng đó, UBND TPHCM cũng kiến nghị điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước theo hướng tạo điều kiện cho TPHCM phát huy tính tự chủ trong quản lý ngân sách, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

UBND TPHCM đề xuất Trung ương căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và TPHCM trong từng thời kỳ, từ đó quy định tỷ lệ phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách TPHCM cho phù hợp với tình hình thực tế của thành phố. 

Ngoài ra, UBND TPHCM kiến nghị Trung ương phân cấp mạnh hơn cho TPHCM và Hà Nội so với các tỉnh - thành phố khác.

Cụ thể, TPHCM đề xuất phân cấp cho UBND TPHCM quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại cho TPHCM mà không phụ thuộc vào quy mô viện trợ; phân cấp cho Sở Xây dựng TPHCM được thẩm định thiết kế cơ sở (trừ phần thiết kế công nghệ) dự án đầu tư xây dựng công trình cấp 1 trở lên (trừ công trình cấp đặc biệt); phân cấp cho Sở Xây dựng TPHCM thẩm định thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế 3 bước), thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế 2 bước) của công trình cấp 1.

Cùng đó, TPHCM kiến nghị phân cấp cho các sở quản lý chuyên ngành thuộc UBND TPHCM được chủ trì thẩm định các dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng các công trình do UBND TPHCM quyết định đầu tư (kể cả dự án nhóm A, công trình cấp đặc biệt, cấp 1); phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM được cấp giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ cao… 

GIA MINH

Tin cùng chuyên mục