Văn hóa - Giải trí

Kiến nghị nhiều chính sách lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

SGGP
Ngày 3-6, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với Thành ủy TPHCM về kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ (VH-VN) tại TPHCM. 

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trình bày những nét lớn trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực VH-VN tại TPHCM thời gian qua. Trong đó, trọng tâm ở các lĩnh vực về nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; xây dựng đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật đa dạng, phong phú và tiến tới xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, giải pháp trên, TPHCM kiến nghị Trung ương cần có cơ chế đặc thù triển khai nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương để tu bổ, tôn tạo di tích, bảo vệ và phát huy giá trị di sản trên địa bàn TPHCM; nâng cấp, mở rộng các bảo tàng; tạo điều kiện cho TPHCM xây dựng các công trình trọng điểm, như rạp xiếc, nhà hát giao hưởng, vũ kịch, các khu liên hợp thể thao...; có chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp văn hóa đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tiếp thu, giải trình thêm một số nội dung được các thành viên trong đoàn đặt ra. “Để phát triển TPHCM trở thành trung tâm văn hóa, phát triển của cả nước và khu vực, rất cần đến các chính sách và nguồn lực đầu tư của Trung ương và sự liên kết phát triển của các địa phương trong vùng.

Trong đó, với nội lực và tiềm năng, thế mạnh, truyền thống năng động, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân TPHCM, trong những năm tới sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Trước đó, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM về nội dung trên. Đoàn công tác cũng đã đi khảo sát thực tế tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần và Sân khấu kịch Idecaf.

HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục