Quy hoạch kiến trúc

Kiến nghị hoãn siết vốn đầu tư vào bất động sản

SGGP
Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TPHCM (HoREA) vừa kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cho phép các tổ chức tín dụng được sử dụng tỷ lệ tối đa 45% của nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn đối với BĐS trong năm 2019, thay vì giảm xuống còn 40%. 

HoREA cho rằng, quy định giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn từ 45% xuống còn 40% kể từ ngày 1-1-2019 là chưa cần thiết và chưa phù hợp với thực tiễn của thị trường BĐS. Theo lý giải của HoREA, doanh nghiệp BĐS hoạt động kinh doanh cần nguồn vốn trung hạn, dài hạn. Ở các nước phát triển, các quỹ đầu tư và thị trường chứng khoán là nguồn cung cấp vốn chủ yếu cho thị trường BĐS, còn nguồn vốn tín dụng chủ yếu phục vụ người mua nhà. Còn tại Việt Nam, trong thời gian qua, các doanh nghiệp BĐS phụ thuộc rất lớn vào nguồn vốn vay ngân hàng và nguồn vốn huy động trước từ khách hàng, trong khi phần lớn khách hàng cũng vay ngân hàng để mua nhà. Nhưng do nguồn vốn huy động tiết kiệm ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động, nên các ngân hàng chưa đáp ứng được nhu cầu vốn của thị trường BĐS. Theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS, tùy theo quy mô diện tích dự án, chủ đầu tư phải có vốn chủ sở hữu 15% hoặc 20% vốn đầu tư, còn lại 80%  - 85% nhu cầu vốn thì chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng và vốn huy động từ khách hàng.

Trong 8 tháng đầu năm 2018, dư nợ BĐS trong cả nước chiếm tỷ trọng khoảng 7% tổng dư nợ tín dụng, chưa bao gồm một phần tín dụng tiêu dùng “ẩn nấp” trong BĐS. Nếu thống kê cả phần tín dụng tiêu dùng có liên quan thì tỷ trọng tín dụng BĐS lên đến khoảng 14,43%. Riêng tại TPHCM, dư nợ BĐS là 10,8%, cao hơn mức bình quân của cả nước. Nếu tính cả tín dụng cho vay tiêu dùng có liên quan BĐS thì cho vay BĐS trên địa bàn TP chiếm tỷ trọng khoảng 15% tổng dư nợ. Riêng việc tìm kiếm nguồn vốn thay thế từ các quỹ đầu tư BĐS và thị trường chứng khoán vẫn chưa khả quan, vì cho đến nay, bên cạnh vài quỹ đầu tư tài chính nước ngoài thì cả nước mới chỉ có  1 quỹ đầu tư BĐS là TCREIT (thuộc Techcombank) với số vốn điều lệ rất nhỏ, chỉ có 50 tỷ đồng, nên chưa huy động được nguồn vốn nhàn rỗi rất lớn trong nước và cũng chưa đáp ứng được nhu cầu vốn rất lớn của thị trường BĐS. Còn thị trường chứng khoán vẫn chưa trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của thị trường BĐS do mới có rất ít doanh nghiệp BĐS niêm yết. Vì những lý do trên, HoREA kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 17 Điều 1 Thông tư 19/2017 và Điều 17 Thông tư 36/2014 theo hướng cho phép các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng tối đa 45% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn kể từ ngày 1-1-2019.

AN YÊN

Tin cùng chuyên mục