Thích ứng với biến đổi khí hậu

Kiến nghị gom 3 nhà máy thành 1 nhà máy xử lý nước thải

SGGP
UBND TPHCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị trên địa bàn TP.

Một góc khu xử lý nước thải Bình Hưng

Một góc khu xử lý nước thải Bình Hưng

Điều chỉnh sẽ theo hướng gom 3 nhà máy xử lý nước thải Tân Hóa - Lò Gốm, Tây Sài Gòn và Bình Tân thuộc các lưu vực thoát nước thải số 2, số 3 và số 10 theo quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công cộng thuộc lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030 đã được duyệt, thành 1 nhà máy và đặt tại Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa hiện hữu. 
Theo UBND TP, việc đầu tư thành 1 nhà máy xử lý nước thải sẽ ít sử dụng đất hơn, chi phí đầu tư và quản lý khai thác thấp hơn; vị trí xây dựng trạm bơm Tây Sài Gòn tại khu vườn rau Tân Thắng và vị trí nhà máy xử lý nước thải đặt tại khuôn viên nhà máy Bình Hưng Hòa hiện hữu là các vị trí đã có sẵn mặt bằng, không cần phải bồi thường giải phóng mặt bằng, có thể triển khai thực hiện dự án ngay.

PHÚC LONG

Tin cùng chuyên mục