Xã hội

Kiến nghị cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước để tăng thu ngân sách

SGGP
Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo 167 về thực trạng quản lý, sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, được giao cho sở này quản lý. 

Theo Sở Xây dựng, số lượng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đang được sở quản lý là  7.921 căn nhà (9.683 hộ). Về nhà, đất tái định cư thuộc sở hữu nhà nước có 9.434 căn hộ và  2.254 nền đất, trong đó 5022  căn hộ và 41 nền đất đã có chủ trương bán đấu giá để thu hồi vốn. Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước có 721 căn hộ tại 7 chung cư. Nhà công vụ thuộc sở hữu nhà nước có 53 căn.

Sở Xây dựng nhận định, nhiều vướng mắc trong quản lý sử dụng và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đã được tháo gỡ như việc xác định thời điểm bố trí nhà để làm cở sở bán nhà sở hữu nhà nước. Đồng thời chủ sở hữu (UBND TPHCM) cũng đã ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước là Sở Xây dựng thực hiện một số lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nhằm phát huy tính chủ động trong công tác quản lý, vận hành…

Hiện nay công tác quản lý, sử dụng nhà sở hữu nhà nước còn một số tồn tại, bất cập. Cụ thể, các văn bản chỉ quy định về quản lý tài sản nhà nước được giao cho cơ quan làm trụ sở mà không có mô hình giữ hộ, quản lý vận hành cho thuê để tăng thêm ngân sách cho nhà nước và chưa có quy định về đấu giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Do đó Sở Xây dựng kiến nghị sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng bổ sung chế độ giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý cho thuê, khai thác để tăng thêm nguồn thu cho nhà nước. Kiến nghị sửa đổi Luật Đấu giá, bổ sung hình thức đấu giá cho thuê tài sản nhà nước. 

ĐỖ TRÀ GIANG

Tin cùng chuyên mục