Xã hội

Kiến nghị các đơn vị được tự làm căn tin, bãi giữ xe

SGGP
UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM về việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016-2021. UBND TPHCM kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó bổ sung quy định về chế độ quản lý, sử dụng, khai thác nhà đất giao cho Công ty Quản lý kinh doanh nhà, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý để khai thác tạo nguồn lực tài chính.

Đối với việc sử dụng tài sản công vào mục đích làm căn tin, bãi giữ xe tại đơn vị sự nghiệp công lập, UBND TPHCM kiến nghị giao thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý sử dụng tài sản công để thực hiện. Hiện nay, TPHCM có 1.888 đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị đều có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê để thực hiện dịch vụ căn tin, bãi giữ xe.

Theo quy định, các đơn vị phải lập đề án trình UBND TPHCM xem xét, phê duyệt. Số lượng đơn vị quá lớn nên việc lập, thẩm định, phê duyệt đề án mất nhiều thời gian, không kịp thời, gây khó khăn cho hoạt động của đơn vị. 

Với đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê khác (trừ căn tin và bãi giữ xe), UBND TPHCM kiến nghị để chủ tịch UBND cấp huyện, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt đề án tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. Với đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt đề án.

UBND TPHCM cũng đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn xử lý đối với tài sản công 2 lần tổ chức đấu giá không thành nhưng không thể áp dụng hình thức xử lý khác theo quy định.

KHÁNH CHÂU

Tin cùng chuyên mục