Xã hội

Kiên Giang: Tăng cường kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại

SGGPO

Ngày 18-6, thông tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn.

Tin liên quan

Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo cơ quan chuyên môn điều tra, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các loài ngoại lai xâm hại. Tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý nhà nuớc và các đơn vị kiểm dịch trong việc kiểm tra, giám sát các loài ngoại lai. Xây dựng năng lực khảo nghiệm, đánh giá khả năng xâm hại của loài ngoại lai.

Bên cạnh đó, thưc hiện chương trình kiểm soát và diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại nghiêm trọng trên địa bàn, bao gồm: cây mai dương, rùa tai đỏ, cá dọn bể... Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ngăn ngừa, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại.

Như Báo SGGP đã thông tin, qua điều tra, đánh giá thực trạng xâm lấn của các loài thực vật ngoại lai tại Vườn Quốc gia (VQG) Phú Quốc (TP Phú Quốc) và VQG U Minh Thượng (huyện U Minh Thượng), ghi nhận nhiều loài thực vật ngoại lai xâm hại xâm hại đến 2 VQG này.

Đây là qua kết quả thực hiện đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Cụ thể, tại VQG U Minh Thượng ghi nhận 77 loài thực vật ngoại lai, 2 loài động vật. Tổng diện tích xâm hại của các loài ngoại lai nguy hiểm là 7.251m2. Có 22 loài ngoại lai đưa vào danh sách cần quan tâm, trong đó có 9 loài xâm hại nguy hiểm cần xử lý.

Còn tại VQG Phú Quốc ghi nhận 5 loài thực vật ngoại lai xâm hại, ảnh hưởng đến VQG gia như trinh nữ móc, mai dương, bèo tây, cây ngũ sắc, cỏ lào.

TẤN THÁI

Tin cùng chuyên mục