Nông nghiệp

Kiên Giang: Nhiều sinh vật ngoại lai xâm hại 2 vườn quốc gia

SGGP
UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, kết quả điều tra, đánh giá thực trạng xâm lấn của các loài thực vật ngoại lai tại Vườn quốc gia (VQG) Phú Quốc và VQG U Minh Thượng cho thấy, nhiều loài thực vật ngoại lai đã xâm hại 2 nơi này. 

Cụ thể, VQG U Minh Thượng ghi nhận 77 loài thực vật ngoại lai thuộc 36 họ; trong đó diện tích xâm hại của 5 loài ngoại lai nguy hiểm là 7.251m2, có 22 loài ngoại lai đưa vào danh sách cần quan tâm, xử lý. VQG Phú Quốc ghi nhận 5 loài thực vật ngoại lai xâm hại như trinh nữ móc, mai dương, bèo tây, cây ngũ sắc, cỏ Lào. Hai VQG này cũng đã đánh giá mức độ xâm hại và đề xuất giải pháp xử lý.

NGỌC CHÁNH

Tin cùng chuyên mục