Chính trị

Kiểm tra việc khắc phục sai phạm theo kết luận của Trung ương

SGGP
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có thông báo về lãnh đạo xây dựng và thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp thành phố năm 2019. Thông báo yêu cầu cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đảm bảo hợp lý, khoa học, tránh chồng chéo và trùng lắp.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ TP được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu, trình Ban Thường vụ Thành ủy và ban thường vụ cấp ủy các cấp kế hoạch hàng năm để chỉ đạo thực hiện.

Về nội dung, thông báo yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tham gia giám sát các lĩnh vực liên quan phát triển kinh tế - xã hội; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ.

Cùng đó là kiểm tra vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, sai phạm, sau các kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước.

Thông báo cũng xác định cụ thể nhiệm vụ của các ban đảng của Thành ủy, HĐND TP, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, Thanh tra TP, Ủy ban MTTQ TPHCM và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, từ đó xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định; kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy (về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước)…

Đặc biệt là việc phối hợp với Thanh tra TP để kiểm tra, thanh tra, giám sát và xem xét, xử lý các vụ việc theo quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị. Ban Nội chính Thành ủy kiểm tra thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ để phòng ngừa tham nhũng, đặc biệt là “tham nhũng vặt”, đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên thuộc các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm như quản lý đất đai, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng… 

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục